Robert Smith
Witaj!

Sebastian Stach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Od 2000 roku jestem pracownikiem w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuję na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Instytucie Inżynierii Biomedycznej. W 2005 roku ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2017 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk została pozytywnie przeprowadzona moja procedura habilitacyjna, co przyczyniło się do uzyskania przeze mnie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Moje zainteresowania badawcze obejmują następujące specjalności: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

Doświadczenie

2022 - nadal

Dyrektor

Instytutu Inżynierii Biomedycznej

w kadencji 2022 - 2026

2020 - nadal

Członek Senatu

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

w kadencji 2020 - 2024

2022 - 2023

Członek Komitetu

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

w kadencji 2020 - 2023

2019 - nadal

Członek Zespołu

ds. Wdrażania Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

.

2014 - nadal

Kierownik laboratorium

"Conlab"

Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów

2019 - 2020

Dyrektor

Instytutu Inżynierii Biomedycznej

w kadencji 2019 - 2020

Wykształcenie

2016 - 2017

doktor habilitowany nauk technicznych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Temat rozprawy habilitacyjnej:

Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Adam Jóźwik - Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz - Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński - Politechnika Wrocławska
 • 1999 - 2005

  doktor nauk technicznych

  studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Temat rozprawy doktorskiej:

  Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów

  Promotor:

 • prof. dr hab. Jerzy Cybo
 • Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jan Cwajna - Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Lucjan Pająk - Uniwersytet Śląski
 • 1994 - 1999

  magister techniki

  jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Technika i Informatyka

  Temat pracy magisterskiej:

  Fraktalny opis struktury pasmowej

  Promotor:

 • dr Jerzy Chmiela
 • Recenzent:

 • prof. dr hab. Jerzy Cybo
 • 1989 - 1994

  technik elektronik

  Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, specjalność: urządzenia elektroniczne

  Przebieg pracy zawodowej

  2019 - nadal

  profesor uczelni

  Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  2009 - 2019

  adiunkt

  Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  2006 - 2009

  adiunkt

  Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  2000 - 2006

  asystent

  Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Umiejętności zawodowe

  PRINCE2® Foundation 80%
  Scrum Master™ I 52%
  PMBOK® 61%
  HTML & CSS 89%
  PHP & MySQL 99%
  M_o_R® Foundation 97%

  Zainteresowania

  W wolnym czasie lubię uprawiać sport. Oglądać filmy. Czytać. Gotować. Piec słodkości i pizzę.

  • Rower
  • Filmy
  • Rolki
  • Narty
  • Tenis
  • Gra w kręgle
  • Pływanie

  Kontakt do mnie

  Śmiało napisz do mnie

  Loading ...